Tuyển dụng

Tuyển dụng nhân viên học vụ (Academic Coordinator)

Số lượng: 04 Lương: Thoả thuận Hình thức: Toàn thời gian Thời...

Tuyển dụng English/SAT teacher (Part-time)

Amount: 04 Salary: Negotiable and pay per month Type: Part-time Working Time: 6...

Tuyển dụng English/SAT teacher (Full-time)

Amount: 04 Salary: Negotiable and pay per month Type: Full-time Working Time: 6...

Tuyển dụng trưởng phòng tuyển sinh (Educational Consultant Leader)

Số lượng: 02 Lương: Thoả thuận Hình thức: Full-time Thời gian làm...

Tuyển dụng nhân viên tư vấn tuyển sinh (Educational Consultant)

Số lượng: 04 Lương: Thỏa thuận Hình thức: Toàn thời gian Thời...