Các dạng bài Reading IELTS phổ biến – Phương pháp làm các dạng bài trong Reading IELTS

Được đăng vào 29/11/2020 bởi Đinh Huỳnh Quế Dung
các dạng bài reading IELTS

IELTS Reading là phần kiểm tra khả năng đọc hiểu của thí sinh thông qua 3 đoạn văn dài từ 2000 từ trở lên. Phần thi này có thể khó có thể không khó nếu bạn nắm được kỹ năng làm bài. Bởi Reading có dạng bài thi rõ ràng, không cần phải căng tai lắng nghe trong một lần hay tự viết hoặc giao tiếp nói chuyện. Nhưng dù vậy muốn qua được phần thi Reading cũng không đơn giản. các dạng bài Reading IELTS trong bài viết sau sẽ giúp bạn tổng hợp phương pháp làm bài để nâng cao khả năng của mình trong kỳ thi IELTS thật sự.

1. Các dạng bài trong Reading IELTS và phương pháp làm bài

Dạng bàiPhương pháp làm bàiLưu ý
Multiple Choice (trắc nghiệm chọn đáp án chính xác)
 • Đọc câu hỏi và đáp án trắc nghiệm.
 • Khoanh vùng thông tin trong bài.
 • Chọn đáp án.
 • Hiểu ý nghĩa thông tin.
 • Đáp án xuất hiện theo thứ tự thông tin.
Identifying Information: True/False/Not Given (chọn đáp án đúng sai hoặc không được đề cập)
 • Chọn Yes/True khi thông tin câu hỏi khớp hoàn toàn bài đọc.
 • Chọn No/False khi thông tin câu hỏi sai hoàn toàn bài đọc.
 • Not given: thông tin câu hỏi không tìm thấy trong bài đọc.
 • Đọc câu hỏi cùng đáp án trắc nghiệm, khoanh vùng trọng tâm và đưa ra đáp án.
 • Hiểu ý nghĩa thông tin trong bài.
Identifying Writer’s Views/Claims: Yes/No/Not Given (ý kiến nêu trong câu hỏi là yes, no hay không được đề cập đến)
 • Hiểu quan điểm, ý kiến được nêu lên trong bài.
Sentence Completion (chọn từ vựng điền vào chỗ trống tạo thành câu hoàn chỉnh)
 • Xác định loại từ cần điền vào chỗ trống (động/ danh/ tính/ trạng/ giới từ).
 • Xác định thông tin để chọn từ đúng nghĩa.
 • Chú ý ngữ pháp trong câu.
 • Chú ý đề No more than … words để chọn đúng số từ.
 • Hiểu thông tin để chọn từ thích hợp.
Matching Heading (chọn tiêu đề đúng cho đoạn văn)
 • Đọc hết các heading.
 • Đọc từng đoạn để xác định ý chính của mỗi đoạn. Thường tiêu đề đoạn văn chính là câu trọng tâm, bao quát ý nghĩa của đoạn.
 • Theo thứ tự đoạn văn.
 • Phân biệt được ý chính và ý phụ trong bài.
 • Chú ý thời gian vì dễ mất kiểm soát khi làm phần này.
Short answer question (trả lời câu hỏi liên quan đến thông tin trong bài đọc)
 • Đọc câu hỏi và xác định loại từ cần dùng để trả lời.
 • Khoanh vùng vị trí cần tìm thông tin và từ vựng trọng tâm.
 • Chú ý đề No more than … words để chọn đúng số từ.
 • Cần khoanh vùng thông tin và hiểu ý nghĩa thông tin trong bài.
 • Thông tin và câu trả lời thường theo thứ tự bài đọc.
Completing table/charts/note/diagrams (chọn từ vựng trong bài để hoàn thành bảng, biểu đồ, ghi chú thông tin)
 • Khoanh vùng đoạn văn chính của bài.
 • Tận dụng thông tin từ bảng, biểu đồ để tìm ra thứ tự thông tin cần điền.
 • Chú ý ngữ pháp để chọn đúng loại từ.
 • Chú ý đề No more than … words để chọn đúng số từ.
 • Hiểu nghĩa của từ.
 • Chọn từ thích hợp vào chỗ trống.
 • Câu trả lời nằm tập trung ở một đoạn văn chứ không rải rác khắp bài.
Matching features (phân loại thông tin trong câu hỏi vào các nhóm được cho)
 • Đọc thông tin trong câu hỏi.
 • Khoanh vùng trọng tâm.
 • Tìm câu đồng nghĩa, trái nghĩa.
 • Chú ý cách viết câu, sẽ có những câu có nhiều cách diễn đạt.
Pick from a list (chọn đáp án đúng trong danh sách các câu hỏi)
 • Đọc câu hỏi và danh sách đáp án.
 • Xác định keyword của câu hỏi và cách viết câu của các đáp án.
 • Hiểu thông tin và mối liên hệ giữa chúng với nhau.
 • Đáp án không nhất thiết nêu ra theo thứ tự bài đọc.
Matching information (nối thông tin trong danh sách với thông tin trong khung)
 • Đọc thông tin trong câu hỏi và đoạn văn.
 • Khoanh vùng trọng tâm.
 • Chọn đáp án theo yêu cầu đề bài.
 • Không phải đoạn văn nào cũng chứa thông tin.
 • Câu hỏi trong danh sách không theo thứ tự bài đọc.
 • Các phương án trong khung lại theo thứ tự bài đọc.
Matching ending (tạo câu hoàn chỉnh bằng cách nối nửa đầu hoặc nửa sau của câu được cho với câu trong danh sách)
 • Đọc nửa câu đầu và nửa câu sau.
 • Hoàn thành ngay những vế phù hợp (ngữ nghĩa, ngữ pháp) để loại trừ đáp án.
 • Tìm thông tin trong bài đọc để chọn đáp án.
 • Đề sẽ cho dư câu trả lời.
 • Câu hoàn chỉnh phải đúng ngữ pháp và ý nghĩa.
Summary completion (hoàn thành đoạn văn bằng cách chọn từ trong danh sách có sẵn hoặc chọn từ trong bài đọc)
 • Xác định loại từ cần điền vào chỗ trống (động/danh/tính/trạng,…).
 • Khoanh vùng thông tin trong bài để chọn từ thích hợp.
 • Ngữ pháp trong câu giúp có thêm manh mối tìm từ.
 • Nếu chọn từ trong bài đọc, chú ý đề No more than … words để chọn đúng số từ.
 • Hiểu mối liên hệ và vai trò giữa các ý trong bài.

2. Bí quyết hoàn thành bài thi Reading IELTS hiệu quả nhất

2.1 Hiểu rõ cấu trúc bài thi IELTS Reading

Để làm tốt và đạt điểm cao trong phần thi reading, người học cần nắm vững cấu trúc của bài thi IELTS Reading. Thời gian làm bài đọc trong vòng 60 phút cho 40 câu hỏi bao gồm cả General và Academic. Thời gian này tính cả thời gian hoàn thành answer sheet nên cần phải phân bố thật hợp lý. Vì vậy khi có đáp án thì điền ngay vào bảng trả lời để không mất thời gian.

các dạng bài reading ielts - The Edge Learning Center
Nắm rõ cấu trúc bài thi Reading giúp bạn làm bài hiệu quả

Trong vòng 60 phút hoàn thành 40 câu hỏi chia đều vào 3 bài Reading có độ khó phụ thuộc vào từng chủ đề. Vì cấu trúc của đề thi IELTS General Reading sẽ khác với Academic Reading nên bạn cần chọn đúng tài liệu ôn tập cho từng khối mới đạt được hiệu quả. Với các bạn thi General Reading thì cấu trúc đề cũng giống như Academic Reading, gồm 3 bài đọc nhưng 2 bài đầu tiên sẽ ngắn và dễ hơn so với Academic.

Tham khảo thêm các bài viết liên quan để bổ sung kiến thức và vận dụng tốt nhé!

2.2 Độ ưu tiên của từng phần trong bài thi IELTS Reading

Bên cạnh việc nắm rõ cấu trúc các dạng bài Reading IELTS, việc phân bố thời gian hoàn thành từng phần cũng giúp bạn đạt được kết quả thi tốt hơn. Tình trạng chung là các bạn thường làm bài theo thứ tự đề, tức là bài đọc 1, 2 rồi đến 3. Tuy nhiên kinh nghiệm của những người đi thi IELTS cho biết, bài đọc số 2 của Reading IELTS là bài khó nhất, mất nhiều thời gian hoàn thành nhất. Do đó để đạt hiệu quả, tips hoàn thành cả 3 bài Reading IELTS theo thứ tự là làm bài Reading 1 trước, xong rồi làm Reading 3 và cuối cùng hoàn thành Reading 2.

Bên cạnh đó, hoàn thành những phần dễ trước sau đó mới đến phần khó giúp bạn tiết kiệm được nhiều thời gian làm bài hơn. Những phần khó trong Reading IELTS là:

 • Yes/No/Not given.
 • Information.
 • Matching heading

2.3 Kiểm soát thời gian làm bài thi IELTS Reading

Ngoài việc nắm rõ cấu trúc đề, phân chia độ ưu tiên khi làm bài thì việc kiểm soát tốt thời gian cũng là cách giúp bạn hoàn thành bài thi hiệu quả. Với 40 câu hỏi trả lời trong 60 phút, trung bình mỗi câu cần 1.5 phút hoàn thành. Tuy nhiên thực tế không phải như vậy. Có những câu dễ sẽ cho đáp án nhanh nhưng gặp câu khó cần nhiều thời gian suy nghĩ hơn. Đó là chưa kể đến thời gian bạn điền đáp án vào bảng trả lời. Vì vậy chính xác trung bình bạn chỉ có khoảng 1 phút cho 1 câu hỏi.

Hãy dành nhiều thời gian hơn cho những câu hỏi đầu tiên của bài đọc bởi những câu hỏi nội dung toàn bài cần bạn tốn thời gian đọc hiểu. Đáp án dần được loại trừ trong quá trình trả lời nên dần dần các câu sau sẽ rút ngắn được thời gian. Như vậy bạn có thể kiểm soát tốt thời gian và hoàn thành được các phần Reading.

các dạng bài ielts reading - The Edge Learning Center
Phân chia thời gian làm bài hợp lý cho từng bài đọc

Hy vọng qua chia sẻ phương pháp làm các dạng bài Reading IELTS cũng như cách phân bố thời gian làm bài sẽ giúp bạn hoàn thành tốt bài thi của mình. Nếu bạn còn thắc mắc nào về Reading IELTS, hãy liên hệ với The Edge để được giải đáp ngay nhé.

Trung tâm ngoại ngữ Thiên Đỉnh – The Edge

Địa chỉ 1: 66 Võ Thị Sáu, P.Tân Định, Quận 1, TP. HCM

Địa chỉ 2: 7 – 9 Bàu Cát, P.14, Quận Tân Bình, TP. HCM

SĐT: 0902.990.268

Website: https://theedge.vn/

Email: info@theedge.vn

Đinh Huỳnh Quế Dung

Giáo viên Đinh Huỳnh Quế Dung 1. Thông tin cá nhân Fullname: Đinh Huỳnh Quế Dung/ Dung Dinh Birthday: [...]

ĐĂNG KÝ ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN MIỄN PHÍ

  Chọn văn phòng Anh Ngữ EduPath gần bạn nhất:

  Chọn khoá học quan tâm:

  Share