BÙI HUY BÌNH

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY: SAT

BẰNG CẤP:

CỬ NHÂN ƯU TÚ NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH, TRƯỜNG GREEN MOUNTAIN

HỌC BỔNG THẠC SĨ, ĐẠI HỌC CHICAGO

CHỨNG CHỈ KIỂM TOÁN VẬN HÀNH, ĐẠI HỌC PENNSYLVANIA

HỌC BỔNG 100% TẠI TRƯỜNG GREEN MOUNTAIN

 

KINH NGHIỆM:

HƠN 3.000 GIỜ GIẢNG DẠY SSAT, SAT, ACT, IELTS, TOEFL, GMAT VÀ GRE

KINH NGHIỆM HƯỚNG DẪN HỌC SINH NỘP HỒ SƠ XIN HỌC BỔNG THÀNH CÔNG (ÍT NHẤT 50% GIÁ TRỊ HỌC PHÍ)

 

THÀNH TÍCH:

THÀNH TÍCH HỌC SINH ĐẠT ĐƯỢC: SAT 1510/1600, ACT 32/36, IELTS 8.0/9.0, GMAT 700/800

Giảng viên IELTS Don Phan

Mr. Don Phan

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY SAT

BẰNG CẤP:

CỬ NHÂN NGÀNH KHOA HỌC CHÍNH TRỊ, ĐẠI HỌC YALE, 2006

THẠC SĨ NGÀNH ĐÔNG NAM Á HỌC, ĐẠI HỌC QUỐC GIA SINGAPORE, 2009

 

KINH NGHIỆM:

HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY SAT, IELTS, TOEFL, ACT… 

 

THÀNH TÍCH:

HỌC BỔNG U.S FULLBRIGHT

CỘNG TÁC VIÊN BÁO WALL STREET JOURNAL

CỰU CHUYÊN VIÊN PHỎNG VẤN TUYỂN SINH ĐẠI HỌC YALE TẠI KHU VỰC CHÂU Á

HƠN 3,000 GIỜ GIẢNG DẠY TIẾNG ANH

Mr. Eric S. Sampson

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY: SAT, IELTS

BẰNG CẤP: 

CỬ NHÂN TRIẾT HỌC, ĐẠI HỌC DUQUESNE, 2006.

CHỨNG CHỈ TESOL 150 GIỜ DO ĐẠI HỌC BANG ARIZONA CẤP

CHỨNG CHỈ TEFL 120 GIỜ

 

KINH NGHIỆM:

HƠN 11 NĂM KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY TIẾNG ANH, ĐẶC BIỆT SAT, IELTS

Mrs. Tracy Pham

GIÁO VIÊN GIẢNG DẠY: SAT, IB MATH

BẰNG CẤP :

CỬ NHÂN TOÁN HỌC, ĐẠI HỌC CALIFORNIA, 2008

THẠC SĨ GIẢNG DẠY, ĐẠI HỌC CALIFORNIA – IRVINE, 2010

 

KINH NGHIỆM :

HƠN 10 NĂM KINH NGHIỆM GIẢNG DẠY SAT, IELTS, TOEFL… 

BIÊN DỊCH VIÊN CỦA WEBSITE TOÁN UY TÍN MANGAHIGH MATHS

BIÊN SOẠN GIÁO TRÌNH TẠI TRƯỜNG QUỐC TẾ WELLSPRING SAIGON

TỪNG LÀM TRỢ GIẢNG VÀ GIẢNG DẠY MÔN TOÁN TẠI WELLSPRING SAIGON INTERNATIONAL BILINGUAL SCHOOL, INTERNATIONAL SCHOOL OF HO CHI MINH CITY (ISHCMC), TRƯỜNG THPT CHUYÊN TRẦN ĐẠI NGHĨA… 

 

THÀNH TÍCH: 

GIẢI THƯỞNG GIÁO VIÊN TƯƠNG LAI, ĐẠI HỌC CALIFORNIA, 2008