Kiểm tra trình độ tiếng Anh cơ bản online

Chúng tôi là Anh Ngữ EduPath – Hệ thống trung tâm Anh ngữ học thuật hàng đầu Châu Á. Chúng tôi đã giúp cho hàng ngàn học viên chinh phục các chứng chỉ Anh ngữ quốc tế chất lượng cao.

Bài kiểm tra trình độ trực tuyến này sẽ cung cấp chính xác trình độ thông thạo tiếng Anh cơ bản của bạn. Bạn có thể sử dụng kết quả này để kiểm chứng khả năng thực tế của mình và có kế hoạch học tập tốt nhất nhằm hoàn thành các mục tiêu liên quan đến tiếng Anh.

Kiểm tra khả năng giao tiếp

20 phút – 25 câu trắc nghiệm.

Thi ngay

Kiểm tra khả năng từ vựng

20 phút – 25 câu trắc nghiệm.

Thi ngay

Kiểm tra khả năng ngữ pháp

20 phút – 25 câu trắc nghiệm.

Thi ngay