Khóa học

Khoá học SAT

Foundation/Essential/Power

Lộ trình học cá nhân hoá cho từ 1 - 6 học viên. Giảng viên SAT 1500+. Kỹ thuật...

Khóa học IELTS

Foundation/Essential/Fighter/Power

Lộ trình học cá nhân hoá cho từ 1 - 6 học viên. Giảng viên IELTS 8.5+. Kỹ thuật...

Tiếng Anh Giao Tiếp

Foundation/Essential/Power

Dành cho học viên có nhu cầu du lịch, định cư và tiến xa hơn trong công việc,...

Admissions Consulting

Foundation / Intensive

ĐỘC QUYỀN TẠI VIỆT NAM Admissions Consulting - Cố vấn học thuật MỤC...

Khoá học IB

Small Group / One on One

International Baccalaureate (IB - Chương trình tú tài quốc tế) là chương trình giáo...